carter   goodsense

English   زبان فارسی


1398/04/05
شما اینجا هستید    محصولات لیفتراک

لیفتراک

فرازه یا لیفتراک ماشینی است دارای یک دکل، شاخک و ملحقات که با توجه به نوع فعالیت برای حمل و نقل، جابجائی و انبارنمودن بارها در اشکال و ظرفیتهای مختلف طراحی و ساخته می‌شود و متناسب با نوع کار و محیط از سوخت‌های فسیلی، گاز ، بنزین یا برق استفاده می‌کند.

ظرفیت

حداکثر بار مجاز ایمن که توسط لیفتراک جابه جا می‌شود و بوسیله کارخانه سازنده بر روی پلاک مشخصات ماشین درج شده است.

ملحقات لیفتراک

کلیه تجهیزاتی که توسط شرکت سازنده لیفتراک، مطابق با استانداردهای لازم برای حمل و جابجائی بارهای خاص به دکل یا شاخک لیفتراک اضافه می‌شود.

تجهیزات کنترلی

تجهیزاتی نظیر گیج ها، کنترل کننده‌ها و نشانگر سرعت که بوسیله آنها وضعیت و عملکرد لیفتراک تحت کنترل در می‌آید.

مقررات ایمنی در بازدید روزانه از لیفتراک‌ها

قبل از استارت و روشن نمودن لیفتراک، بایستی مراحل زیر در خصوص بررسی چگونگی وضعیت لیفتراک را مورد توجه قرار دهیم :

  • تایرها و فشار باد تایرها را کنترل کنید.
  • از محکم بودن پیچ چرخ‌ها مطمئن شوید.
  • آب رادیاتور را بازدید کنید و چنانچه کسری دارد آن را مرتفع سازید.
  • روغن موتور را نیز بررسی کنید.
  • ترمز دستی و بوق و فرمان ماشین را چک کنید.
  • بررسی کنید که آیا دکل و سیستم هیدرولیک درست کار می‌کند.
  • در صورتی که از لیفتراک گازی استفاده می‌شود از سلامتی سیلندرهای گاز و شیلنگهای مربوطه قبل از استارت زدن باید اطمینان حاصل کرد .

از ایمنی و سالم بودن شاخک‌ها و قفل مربوطه مطمئن شوید:

فاصله ارتفاع بین لبه دو شاخک نباید بیش از ۶ میلی‌متر باشد.
شاخکهای دکل نباید بیش از ۱۰٪ در قسمت پاشنه دچار سائیدگی شده باشد و نیز نباید کج شده باشد.