carter   goodsense

English   زبان فارسی


1398/04/05
شما اینجا هستید    محصولات بکهو لودر

بکهولودر

بکهولودر یا همان بیل بکهو ، این ماشین آلات در واقع لودرهای کوچکی هستند که در پشت خود یک بیل مکانیکی دارند و برای کارهای سبک استفاده میشوند کلیه مشخصات عمومی آنها مانند لودرها و بیل های مکانیکی است به دلیل دو کاره بودن این ماشین در بسیاری از پروژه های کوچک از این وسیله استفاده می شود بخصوص اگر پروژه مربوط به کندن خندق باشد.
همانطور که گفته شد در قسمت این ماشین یک بیل مکانیکی وجود دارد قدرت این بیل نیز بر اساس زاویه آن با زمین و شعاع عملکرد بازوها فرق میکند شرکتهای سازنده براساس نوع ماشین آلات نمودارهایی مبنی بر قدرت بیل در حالات مختلف ارائه می دهند.